AVC gruppen har udviklet en række meget brugervenlige netbutikker med individuelt design.

  * 20 forskellige layaut med egne farve og 
     knaptilretninger

  * Vælg almindelige betalingsformer eller
    krypteret sikker betaling med Dankort -  
    Eurocart

Bestil din personlige Netshop
...
Yderligere oplysninger og priser
Telf. 86 987089 eller mail avc@avcgruppen.dk


Her er demo-eksempler:

NetbyShop
NetShop Lokal

 Køkkenbutik
Køkken-lageret